Ομορφιά Αρμονία Ανανέωση Ασφάλεια
…αναζητώντας τη «χρυσή τομή» στην ομορφιά

…αναζητώντας τη «χρυσή τομή» στην ομορφιά

Στην καθημερινή μου πρακτική, κύριο μέλημά μου είναι η επίτευξη της αρμονίας, της ισορροπίας μεταξύ των προσωπικών χαρακτηριστικών και της ενίσχυσης της φυσικής ομορφιάς. Στόχος μου είναι η κάθε ανάγκη να μπορεί να ικανοποιείται, με την ασφάλεια των αρχών της Πλαστικής Χειρουργικής.

ΠΑΓΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
…αναζητώντας τη «χρυσή τομή» στην ομορφιά

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

εντυπωσιακές αλλαγές στο πρόσωπο και το σώμα με ασφαλείς και εκλεπτυσμένες παρεμβάσεις

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

H αποκατάσταση της λειτουργικότητας και η διόρθωση ανωμαλιών που μπορεί να είναι εκ γενετής, λόγω τραύματος ή ασθενειών αποτελούν τους στόχους της επανορθωτικής χειρουργικής.