ΕΓΚΑΥΜΑ

Το έγκαυμα αποτελεί μία σύνθετη κάκωση του δέρματος και των βαθύτερων ιστών, που μπορεί όμως να επηρεάσει σε σοβαρές περιπτώσεις και συνολικά όλες τις λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος. Για το λόγο αυτό είναι σημαντική η έγκαιρη αντιμετώπισή του, από εξειδικευμένο προσωπικό, για τον περιορισμό των άμεσων και απώτερων επιπλοκών.

Αν και συνήθως αναφερόμαστε στο έγκαυμα λόγω της επίδρασης της θερμότητας (θερμικό), διακρίνουμε επίσης το χημικό έγκαυμα από την καυστική επίδραση χημικών ουσιών, το ηλεκτρικό έγκαυμα λόγω της διέλευσης ηλεκτρικού ρεύματος από το σώμα και το ακτινικό έγκαυμα, μετά από θεραπευτική ακτινοβολία. Ιδιαίτερη περίπτωση είναι το εισπνευστικό έγκαυμα, που προέρχεται από την εισπνοή καυτού αέρα ή αιθάλης.

Ειδικότερα για το θερμικό έγκαυμα, ανάλογα με το βάθος της θερμικής βλάβης αυτό διακρίνεται σε επιφανειακό ή 1ου βαθμού, σε μερικού πάχους ή 2ου βαθμού και σε ολικού πάχους ή 3ου βαθμού. Στο 1ου βαθμού οι βλάβες περιορίζονται στην επιφανειακή του στοιβάδα και η επούλωση είναι εύκολη( παράδειγμα το ηλιακό έγκαυμα), ενώ στο 2ου βαθμού έγκαυμα οι θερμικές βλάβες εντοπίζονται μέχρι τα ενδιάμεσα στρώματα του δέρματος και η αντιμετώπιση μπορεί να είναι συντηρητική ή και χειρουργική. Στο 3ου βαθμού έγκαυμα υπάρχει νέκρωση του δέρματος, ενώ οι θερμικές βλάβες μπορεί να αφορούν και βαθύτερους ιστούς. Η θεραπεία είναι χειρουργική και αναλόγως της έκτασης του εγκαύματος χρειάζεται εξειδικευμένη αντιμετώπιση, λόγω εμφάνισης συστηματικών επιπλοκών.

Το έγκαυμα αποτελεί μία επείγουσα κατάσταση, που χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση για τη σταθεροποίηση του ασθενούς και τη διαχείρηση των βλαβών. Αφού αντιμετωπιστεί η οξεία κατάσταση, σε μεγαλύτερης έκτασης εγκαύματα, μπορεί να προκύψουν απώτερα προβλήματα, όπως η ύπαρξη μετεγκαυματικών ουλών,ρίκνωσης δέρματος, δυσκαμψία αρθρώσεων, ελλέιμματα δέρματος ή ιστών.

Ειδικότερα η ύπαρξη μετεγκαυματικών ουλών που μπορεί να συνοδέυεται από ρίκνωση του δέρματος και περιορισμό της κινητικότητας, ταλαιπωρεί αρκετά τον εγκαυματία, παρόλο που δεν αποτελεί επικίνδυνη κατάσταση για τη ζωή του. Επηρεάζει παρόλα αυτά την ποιότητα ζωής του και για το λόγο αυτό είναι σημαντική η αποκατάσταση, χειρουργική τις περισσότερες φορές.

Η πολυετής εκπαίδευση του Πλαστικού Χειρουργού Απόστολου Παγανού σε εξειδικευμένη Μονάδα Εγκαυμάτων σηματοδοτεί την ασφάλεια και την εμπειρία του στην αντιμετώπιση της εγκαυματικής νόσου.