ΒΡΑΧΙΟΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Με τον όρο βραχιονοπλαστική εννοούμε την επέμβαση με την οποία μπορούμε να διορθώσουμε το περίγραμμα του βραχίονα, όταν αυτός παρουσιάζει χαλάρωση δέρματος με ή χωρίς παρουσία πλεονάζοντος λίπους.

Οι  βραχίονες είναι μια περιοχή, όπου η χαλάρωση του δέρματος μετά από μεγάλες αυξομειώσεις βάρους ή λόγω ηλικίας, είναι εμφανής αισθητικά ακόμα και σε γυμνασμένα άτομα με καλή κατάσταση του μυϊκού συστήματος. Επιπλέον, μπορεί να παρατηρηθεί και μεμονωμένα συσσώρευση λίπους σε αυτή την περιοχή, προκαλώντας μια δυσαρμονία του άνω άκρου σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα.

ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία σε οργανωμένη κλινική, αν και υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να γίνει με μέθη. Είναι μία κλασσική επέμβαση δερμολιπεκτομής, που μπορεί να συνδυαστεί με λιποαναρρόφηση. Στις περιπτώσεις που η περίσσεια δέρματος είναι σημαντική, αφαιρείται αρχικά όγκος λίπους με λιποαναρρόφηση και στη συνέχεια το νέο περίγραμμα επιτυγχάνεται με συναφαίρεση τμήματος δέρματος. Ο συνδυασμός λιποαναρρόφησης και δερμολιπεκτομής  στην ίδια επέμβαση μειώνει τις μετεγχειρητικές επιπλοκές και προσφέρει ένα πιο αρμονικό αποτέλεσμα, υπάρχει για παράδειγμα η δυνατότητα παρέμβασης και στην περιοχή της μασχάλης ή στα πλαϊνά του κορμού (extended arm lift). Σε νεότερα άτομα, με ηπιότερη χαλάρωση δέρματος ή μικρές εναποθέσεις λίπους η βραχιονοπλαστική μπορεί να γίνει και μόνο με τη χρήση λιποαναρρόφησης.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πού θα βρίσκεται η ουλή μετά τη βραχιονοπλαστική; Πόσο μεγάλη ή εμφανής είναι;

Μετά την αφαίρεση της περίσσειας δέρματος, η ουλή εντοπίζεται στην εσωτερική επιφάνεια του βραχίονα και εκτείνεται από τον αγκώνα μέχρι τη μασχάλη. Αν και το μήκος της δεν μπορεί να περιοριστεί, τοποθετείται στην λιγότερο εμφανή περιοχή. Το σημαντικό, όπως και σε κάθε ουλή, δεν είναι το μήκος της, αλλά η ποιότητα της ουλής. Επειδή επιλέγεται η περιοχή με τη λιγότερη τάση, στις περισσότερες περιπτώσεις το τελικό αποτέλεσμα είναι απόλυτα αποδεκτό και σίγουρα προτιμότερο από την εικόνα του βραχίονα πριν την επέμβαση.

Στις περισσότερες περιπτώσεις όχι. Το μείζον πρόβλημα είναι το χαλαρό δέρμα, αν και ποσότητα λίπους συνήθως υπάρχει επίσης. Μόνο με τη λιποαναρρόφηση το υπάρχον δέρμα δεν έχει τόσο μεγάλη ικανότητα ελαστικότητας και σύσφιξης που χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, σίγουρα όχι όσο μια δερμολιπεκτομή μπορεί να προσφέρει.

Η επέμβαση έχει πολύ καλή μετεγχειρητική ανάρρωση με ήπιο πόνο. Τις πρώτες μέρες κυρίως υπάρχει το αίσθημα πίεσης και οιδήματος, το οποίο υποχωρεί σε μερικές ημέρες. Μετά τις 7–10 ημέρες το άτομο επιστρέφει στην καθημερινότητά του.

Η σημαντική χαλάρωση δέρματος στην περιοχή του βραχίονα, με ή χωρίς σημαντική περίσσεια λίπους, είναι μια καλή ένδειξη για την συγκεκριμένη επέμβαση. Ειδικά στη χώρα μας με πολλούς μήνες καλοκαιρίας και χρήσης ελαφρών ενδυμάτων, πολλά άτομα περιορίζονται στην καθημερινότητά τους. Για τη λήψη της απόφασης βέβαια θα πρέπει να ζυγίσει κανείς πόσο μια ουλή είναι πρόβλημα μεγαλύτερο από την όψη του κρεμάμενου δέρματος. Για το λόγο αυτό δεν προτείνεται η επέμβαση σε ασθενείς με ήπια χαλάρωση.

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;