ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πότε μπορεί κάποιος να προβεί σε τέτοιες επεμβάσεις;

Η μαζική απώλεια βάρους μετά από βαριατρική επέμβαση ή δίαιτα και άσκηση ή και συνδυασμό τους. είναι μια πολύμηνη διαδικασία. Όταν κάποιος φτάσει στο επιθυμητό βάρος και αποκατασταθούν συνοδά προβλήματα υγείας (διαβήτης, υπέρταση, καρδιολογικά ή αναπνευστικά προβλήματα), μπορεί να σκέφτεται το επόμενο στάδιο της αποκατάστασης. Θα πρέπει όμως να έχει περάσει ένα διάστημα σταθεροποίησης του βάρους, από 3 έως 6 μήνες, το οποίο είναι απαραίτητο και για τη σταθεροποίηση της συνολικής κατάστασης του οργανισμού.

Πολλές επεμβάσεις της Πλαστικής Χειρουργικής μπορούν να συνδυαστούν σε ένα χειρουργικό χρόνο, μειώνοντας έτσι τον συνολικό αριθμό των χειρουργείων και το κόστος για τον ασθενή. Κάθε περίπτωση όμως εξετάζεται εξατομικευμένα προκειμένου να διαπιστωθεί το είδος των χειρουργείων και η έκτασή τους. Συνήθως πρόκειται για μεγάλης έκτασης επεμβάσεις, πχ μια κυκλοτερής λιπεκτομή, που μειώνουν και τον αριθμό των συνδυασμών. Για παράδειγμα, μια κοιλιοπλαστική συνήθως συνδυάζεται ταυτόχρονα με μία επέμβαση στο στήθος ή τους μηρούς ή τους βραχίονες. Όλες αυτές οι επεμβάσεις μαζί στον ίδιο χρόνο όμως, αυξάνουν πολύ την πιθανότητα επιπλοκών και καλό είναι να γίνονται τουλάχιστο σε δύο στάδια.

Οι τομές σε μία επέμβαση δερμολιπεκτομής προσπαθούμε αφενός να τοποθετούνται σε φυσιολογικές πτυχές του σωματικού περιγράμματος για να είναι λιγότερο αντιληπτές, αφετέρου να προάγουμε την σωστή τους επούλωση για να είναι όσο το δυνατό καλύτερης ποιότητας. Μικρής έκτασης επεμβάσεις συνδυάζονται με άριστα αισθητικά αποτελέσματα ως προς την ουλή που καταλείπεται. Όταν έχουμε να διαχειριστούμε σοβαρή περίσσεια δέρματος οι ουλές αναπόφευκτα είναι εκτεταμένες και περισσότερο εμφανείς. Κάθε ασθενής χρειάζεται να ζυγίσει το αισθητικό όφελος μιας τέτοιας επέμβασης σε σχέση με την ουλή που θα παραμείνει, πριν πάρει την τελική του απόφαση.

Εκτός από την ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία, η οποία αποτελεί την κύρια ένδειξη για την επέμβαση, υπάρχουν και διάφορα άλλα είδη αλωπεκίας με ή χωρίς παθολογικό υπόβαθρο. Διακρίνουμε τη γυροειδή αλωπεκία, αυτοάνοσης αιτιολογίας, τη διάχυτη αλωπεκία που χαρακτηρίζεται από αραίωση σε όλο το τριχωτό, την τριχοτιλλομανία και την προκλητή αλωπεκία λόγω έλξης (ψυχολογικού υπόβαθρου) και διάφορες ουλωτικού τύπου αλωπεκίες κατά τις οποίες η απόπτωση της τρίχας είναι μόνιμη και αντικαθίσταται από ουλώδη ιστό (αιτίες μπορεί να είναι φλεγμονές ή αυτοάνοσα νοσήματα ή τραύματα). Η διάγνωση του αιτίου από δερματολόγο ή εξειδικευμένο Πλαστικό Χειρουργό είναι απαραίτητη για την ενδεδειγμένη θεραπεία. Δεν αποτελεί η μεταμόσχευση τη λύση για κάθε πρόβλημα, ούτε είναι και η μοναδική εναλλακτική.

Σε πολλές περιπτώσεις η έναρξη της διαδικασίας λέπτυνσης της τρίχας μπορεί να είναι και πρώιμη, στην εφηβική ηλικία, και οξεία με απότομη εξέλιξη. Ειδικά σε νεότερα άτομα αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα στρεσογόνο και να επιτείνει το πρόβλημα. Καθώς η διαδικασία της ανδρογενετικής αλωπεκίας είναι αδιάλειπτη, είναι πολύ σημαντικό το timing μιας επέμβασης για αισθητική αποκατάσταση. Πρόωρες επεμβάσεις σε μια φάση ενεργό που εξελίσσεται, αν και μπορούν να γίνουν, είναι πιθανόν να μη συνοδεύονται μακροχρόνια από το ίδιο καλά αποτελέσματα. Σε αρχικά στάδια τριχόπτωσης δεν παραγνωρίζονται τα οφέλη μιας συντηρητικής θεραπείας. Κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται μεμονωμένα και να λαμβάνονται υπόψιν εκτός της ηλικίας, η έκταση του προβλήματος, οι προσδοκίες του ατόμου, η ψυχολογική του κατάσταση πριν προταθεί η χειρουργική θεραπεία.

Η τριχόπτωση δεν εμφανίζεται με την ίδια ένταση και έκταση σε όλους. Σε πρώτα στάδια μπορεί να υπάρχει μόνο αραίωση περιοχών. Σε μεγαλύτερα στάδια υπάρχει σημαντικού βαθμού απώλεια τριχών από μικρές περιοχές στους κροτάφους και την μπροστινή γραμμή τριχοφυίας (hairline) μέχρι και στο μεγαλύτερο μέρος του κεφαλιού. Όσο μεγαλύτερη η περιοχή προς κάλυψη τόσο μεγαλύτερη η έκταση και ο ποσοτικός χαρακτήρας της επέμβασης («μεγάλη επιφάνεια χρειάζεται πολλά τριχοθυλάκια»). Οι δυνατότητες που έχουμε στην λήψη και μεταφορά τριχοθυλακίων εξαρτάται πρωτίστως από την ποιότητα της δότριας χώρας. Ακόμη όμως και σε μια δότρια χώρα που δεν θέτει περιορισμούς, το τελικό αποτέλεσμα ως προς την επιθυμητή πυκνότητα εξαρτάται από το εμβαδό κάλυψης. Σε προχωρημένες βαθμίδες τριχόπτωσης είναι πιθανό να χρειαστεί περισσότερες από μία επεμβάσεις.

Η μεταμόσχευση μαλλιών διέπεται από τις ίδιες αρχές που ισχύουν σε κάθε μεταμόσχευση ιστού, με κυριότερη την διατήρηση των ιδιοτήτων του μοσχεύματος στη λήπτρια θέση. Αυτό σημαίνει ότι αφού τα τριχοθυλάκια που επιλέγονται προς μεταμόσχευση λαμβάνονται από μία περιοχή σταθερούς τριχοφυΐας (πίσω μέρος του κεφαλιού), την ίδια συμπεριφορά έχουν και στη νέα τους θέση, παραμένουν για πάντα και συνεχίζουν να μεγαλώνουν όπως ακριβώς και στην δότρια περιοχή.

Οι σύγχρονες τεχνικές και η εξέλιξη στον τομέα της μεταμόσχευσης μας επιτρέπουν να λαμβάνουμε τριχοθυλάκια και από άλλες περιοχές τριχοφυΐας, όπως είναι το γένειο, το στήθος ή η πλάτη. Η εξαγωγή τριχοθυλακίων είναι απόλυτα ασφαλής και έχει τη λογική της συμπληρωματικής εξαγωγής όταν η κατεξοχήν δότρια από το κεφάλι δεν καλύπτει τις ανάγκες της προκαθορισμένης επέμβασης. Τα τριχοθυλάκια από αυτές τις περιοχές επιβιώνουν και αναπτύσσονται κανονικά.

Η εξειδικευμένη τεχνική που ακολουθούμε μας δίνει τη δυνατότητα να επεκταθούμε και σε ιδιαίτερες περιοχές όπως τα φρύδια ή το μούσι στους άνδρες. Ειδικά στα φρύδια μπορούμε να επιτύχουμε άριστα και φυσικά αποτελέσματα πύκνωσης ή αποκατάστασης περιγράμματος, χάρη στη χρήση εργαλείων πολύ μικρής διαμέτρου μέχρι και 0.7mm. Η διαδικασία εξαγωγής παραμένει η ίδια όπως σε κάθε μεταμόσχευση. Στο μούσι μπορούμε να ενισχύσουμε την πυκνότητα ή και να καλύψουμε μικρά ελλείματα. Όπως σε κάθε εξειδικευμένη διαδικασία, υπάρχουν περιορισμοί ή ιδιαιτερότητες που πάντα συζητούνται εξατομικευμένα.

Η έκταση της επέμβασης εξαρτάται από τον αριθμό των τριχοθυλακίων που χρειαζόμαστε και είναι συνάρτηση του εμβαδού της περιοχής που θέλουμε να καλύψουμε και της επιθυμητής πυκνότητας σε αυτή την περιοχή. Μια επέμβαση μπορεί να κρατήσει από 2 ώρες μέχρι και 6 - 7 ώρες, ενώ σε μεγάλης έκτασης παρεμβάσεις μπορούμε να ολοκληρώσουμε την επέμβαση σταδιακά σε δύο συνεχόμενες ημέρες. Στην περίπτωση αυτή στοχεύουμε στη λήψη όσο το δυνατόν περισσότερων τριχοθυλακίων βάσει της ποιότητας και της διαθεσιμότητας της δότριας περιοχής, οι εξελιγμένες τεχνικές μας δίνουν τη δυνατότητα να εξάγουμε μέχρι και 3000 τριχοθυλάκια ή και 8000 τρίχες συνολικά.

Η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία και είναι εντελώς ανώδυνη. Ο ασθενής σε όλη τη διάρκεια μπορεί να διαβάσει ένα βιβλίο, να ακούει μουσική ή ακόμη και να κοιμηθεί. Αλλά και μετά την επέμβαση και από την ίδια μέρα που επιστρέφει σπίτι του, η ανάρρωση είναι χωρίς προβλήματα.

Ο ασθενής ήδη από την επόμενη μέρα μπορεί να επιστρέψει απροβλημάτιστα στην καθημερινότητά του, ακόμη και να ταξιδέψει με αεροπλάνο. Τις πρώτες ημέρες υπάρχει ερεθισμός στη δότρια και τη λήπτρια χώρα που υποχωρεί σταδιακά την πρώτη εβδομάδα. Ήπιο οίδημα μπορεί να παρατηρηθεί κυρίως στη λήπτρια περιοχή, αλλά είναι εντελώς παροδικό και υποχωρεί μετά από 3 ημέρες. Για τις πρώτες 2 εβδομάδες δίνονται συγκεκριμένες μετεπεμβατικές οδηγίες στον ασθενή, ενώ μετά από αυτό το διάστημα δεν έχει κανένα περιορισμό.