ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ

Οι τραυματισμοί στην άκρα χείρα είναι επομένως μείζονος σημασίας να αποκαθίστανται, κυρίως για λειτουργικούς λόγους και δευτερευόντως και για αισθητικούς. Οι τραυματισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν κακώσεις του δέρματος και των μαλακών μορίων, κατάγματα οστών, διατομές τενόντων, κακώσεις των αγγείων και νεύρων, ενώ σε πιο σύνθετους τραυματισμούς μπορεί να έχουμε συνδυασμούς τους ή μέχρι και ακρωτηριασμούς δακτύλων.

Με την Επανορθωτική Πλαστική Χειρουργική είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις με στόχο την αποκατάσταση της κινητικότητας και λειτουργικότητας, ενώ με τη βοήθεια τοπικών και απομακρυσμένων κρημνών και εξειδικευμένων τεχνικών συρραφής αποκαθιστούμε ελλείματα δέρματος και μαλακών μορίων-εξίσου σημαντικό αφού το χέρι μας είναι η προέκταση του εαυτού μας στην κοινωνική μας ζωή.

Η επανασυγκόλληση των ακρωτηριασμένων δακτύλων είναι μια εξειδικευμένη μικροχειρουργική επέμβαση με πολλές ιδιαιτερότητες. Κάθε ακρωτηριασμός είναι ψυχολογικά αξεπέραστος, αλλά δεν αποτελεί αυτοσκοπό η απλή επανένωση του άκρου χωρίς να εξασφαλίζει την επαρκή λειτουργικότητά του. Είμαστε λοιπόν σε θέση σήμερα,στην επανασυγκόλληση να επαναφέρουμε την νεύρωση, την κινητικότητα με τενοντοραφή ή και τενοντομεταφορά, την οστική συνέχεια ενός ακρωτηριασμένου δακτύλου.

Η σύνθετη ανατομία, οι λεπτές δομές, η πολυπλοκότητα των κινήσεων της άκρας χειρός κάνουν την αντιμετώπιση των σύνθετων κακώσεων της άκρας χείρας να είναι πολλές φορές μια μακρά πορεία πολλαπλών επεμβάσεων και υπομονετικής φυσιοθεραπείας.

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;