ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΖΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ

Η νοσογόνος παχυσαρκία αποτελεί μία πολύ σοβαρή οντότητα, που επηρεάζει πρωτίστως την υγεία και την ευεξία του ατόμου, και σπάνια αντιμετωπίζεται ως ένα αμιγώς αισθητικό πρόβλημα. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι διατροφικές συνήθειες οδήγησαν σε αύξηση των υπέρβαρων ατόμων για τα οποία η βαριατρική ιατρική, η δαιτολογία, η ενδοκρινολογία και άλλοι κλαδοι τη ςεπιατήμης δίνουν λύσεις ως προς την επίτευξη ενός υγιούς προφίλ.

Με την βοήθεια της Πλαστικής Χειρουργικής, υπέρβαρα άτομα που έχουν καταφέρει να επανέλθουν σε φυσιολογικά επίπεδα βάρους, μπορούν να διορθώσουν τις αλλαγές που επήλθαν στο σώμα τους είτε για αισθητικούς , είτε για λειτουργικούς λόγους.

Οι αλλαγές αυτές αφορούν κυρίως χαλάρωση και περίσσεια δέρματος, σε περιοχές όπου τη μαζική και σε μικρό χρονικό διάστημα απώλεια βάρους το δέρμα τους δεν μπόρεσε να ακολουθήσει. Το σώμα έχει χάσει το φυσιολογικό, σφριγηλό περίγραμμα και υπάρχει ενοχλητική πλαδαρότητα σε πολλές περιοχές όπως το στήθος, η κοιλιά, οι βραχίονες, η έσω επιφάνεια των μηρών, τα πλαϊνά της μέσης και του θώρακα, ακόμη και στο πρόσωπο η την περιοχή του λαιμού. Υπάρχουν όμως και συνοδά προβλήματα, όπως ερεθισμός στις πτυχές του δέρματος, δυσκολία στην εύρεση ενδυμάτων, περιορισμοί στις κινήσεις και την άθληση.

Οι επεμβάσεις που προτείνονται -μεμονωμένα ή και συνδυαστικά- είναι δερμολιπεκτομές, σε αρκετές περιπτώσεις αρκετά εκτεταμένες. Τέτοιες είναι η κοιλιοπλαστική ( κλασσική) ή η fleur de lis κοιλιοπλαστική, η κυκλοτερής δερμολιπεκτομή πρόσθιας και οπίσθιας επιφάνειας κορμού, η μηροπλαστική, η βραχιονοπλαστική, η ανόρθωση στήθους σε γυναίκες ή αποκατάσταση θωρακικού τοιχώματος/γυναικομαστίας στους άνδρες.

Άτομα που κατάφεραν να χάσουν πολλά κιλά, και να ενισχύσουν την υγεία τους, είναι άτομα με υψηλό κίνητρο. Η μεγαλύτερη επιβράβευση για την προσπάθειά τους είναι η επανάκτηση της αυτοπεποίθησής τους με τη βοήθεια της Πλαστικής

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πότε μπορεί κάποιος να προβεί σε τέτοιες επεμβάσεις;

Η μαζική απώλεια βάρους μετά από βαριατρική επέμβαση ή δίαιτα και άσκηση ή και συνδυασμό τους. είναι μια πολύμηνη διαδικασία. Όταν κάποιος φτάσει στο επιθυμητό βάρος και αποκατασταθούν συνοδά προβλήματα υγείας (διαβήτης, υπέρταση, καρδιολογικά ή αναπνευστικά προβλήματα), μπορεί να σκέφτεται το επόμενο στάδιο της αποκατάστασης. Θα πρέπει όμως να έχει περάσει ένα διάστημα σταθεροποίησης του βάρους, από 3 έως 6 μήνες, το οποίο είναι απαραίτητο και για τη σταθεροποίηση της συνολικής κατάστασης του οργανισμού.

Πολλές επεμβάσεις της Πλαστικής Χειρουργικής μπορούν να συνδυαστούν σε ένα χειρουργικό χρόνο, μειώνοντας έτσι τον συνολικό αριθμό των χειρουργείων και το κόστος για τον ασθενή. Κάθε περίπτωση όμως εξετάζεται εξατομικευμένα προκειμένου να διαπιστωθεί το είδος των χειρουργείων και η έκτασή τους. Συνήθως πρόκειται για μεγάλης έκτασης επεμβάσεις, πχ μια κυκλοτερής λιπεκτομή, που μειώνουν και τον αριθμό των συνδυασμών. Για παράδειγμα, μια κοιλιοπλαστική συνήθως συνδυάζεται ταυτόχρονα με μία επέμβαση στο στήθος ή τους μηρούς ή τους βραχίονες. Όλες αυτές οι επεμβάσεις μαζί στον ίδιο χρόνο όμως, αυξάνουν πολύ την πιθανότητα επιπλοκών και καλό είναι να γίνονται τουλάχιστο σε δύο στάδια.

Οι τομές σε μία επέμβαση δερμολιπεκτομής προσπαθούμε αφενός να τοποθετούνται σε φυσιολογικές πτυχές του σωματικού περιγράμματος για να είναι λιγότερο αντιληπτές, αφετέρου να προάγουμε την σωστή τους επούλωση για να είναι όσο το δυνατό καλύτερης ποιότητας. Μικρής έκτασης επεμβάσεις συνδυάζονται με άριστα αισθητικά αποτελέσματα ως προς την ουλή που καταλείπεται. Όταν έχουμε να διαχειριστούμε σοβαρή περίσσεια δέρματος οι ουλές αναπόφευκτα είναι εκτεταμένες και περισσότερο εμφανείς. Κάθε ασθενής χρειάζεται να ζυγίσει το αισθητικό όφελος μιας τέτοιας επέμβασης σε σχέση με την ουλή που θα παραμείνει, πριν πάρει την τελική του απόφαση.